Đầu thu DVB T2 VTV

Đầu thu DVB T2 VTV chính hãng tại Vinh Nghệ An, Hà Tĩnh. Chúng tôi cung cấp, lắp đặt các sản phẩm Hợp quy theo Theo thông tư số 20/2012/TT-BTTTT ngày 04/12/2012 của Bộ Thông tin truyền thông http://abei.gov.vn/so-hoa-truyen-hinh/danh-sach-61-dau-thu-so-dvb-t2-hop-chuan-duoc-phep-ban-tai-thi-truong-viet-nam/106216

Sắp xếp bởi:


Đầu thu DVB T2 VTV HD 16- M
Đầu thu DVB T2 VTV HD 16- M

550.000đ

Tất cả có 2 kết quả.

© Được cung cấp bởi Jweb.vn